Boti Bliss

Alive

Born: 10/23/1975 in New York, USA
Age: 48

Full name: Boti Ann Bliss
Noted For: actress; "CSI: Miami" (Maxine Valera, 2003-09).